Shirouto 39

( Hiện chưa có thông tin về hãng sản xuất này )